บริษัท เอ็นจิโซล จำกัด

ดำเนินการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริหาร รับออกแบบงานโครงการ

โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา ทุกชนิดรวมถึงสินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design (การออกแบบด้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะโดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ) ตามมาตรฐาน 3A, EHEDG, HACCP โดยวิศกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า 20 ปี


ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท

Products

Centrifugal Pumps

(วาล์ว)

Centrifugal Pumps

(วาล์ว)

Centrifugal Pumps

(วาล์ว)

Centrifugal Pumps

(วาล์ว)

Centrifugal Pumps

(วาล์ว)

Centrifugal Pumps

(วาล์ว)

Centrifugal Pumps

(วาล์ว)

Centrifugal Pumps

(วาล์ว)

HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY VIEW MORE

Request a Free Consultation

Latest News
17 Jun. 2017
PrpPak Asia 2017 Achieved Tremendous Success Celebrating 25 th Anniversary

ProPak Asia 2017 Achieved Tremendous Success Celebrating 25th Anniversary ProPak Asia is the No.1 and largest industry event of its kind in Asia, it was very successful and delivering both high quality and quantity of local and ergional trade buyers.

Read More

17 Jun. 2017
บริษัท เอ็นจิโซล จำกัด ได้ออกบูทที่งานแสดง สินค้า Propak Asia 2017

บริษัท เอ็นจิโซล จำกัด ได้ออกงานแสดงสินค้า ภายใต้ชื่องาน Propak Asia 2017 วันที่ 14-17 june 2017 Hall 104 Booth BU 31-33

Read More

ProPak Asia 2017 Achieved Tremendous Success Celebrating 25 th Anniversary

5 days ago

บริษัท เอ็นจิโซล จำกัด ได้ออกบูทที่งานแสดงสินค้า Propak Asia 2017

5 days ago

บริษัท เอ็นจิโซล จำกัด ได้ออกบูทที่งานแสดงสินค้า Propak Asia 2017

7 days ago

Simple click event

ENGISOUL COMPANY LIMITED

HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY